Tuyển Dụng

Tuyển dụng 

Môi trường làm việc thật là tốt , nhưng không biết phải diễn tả như thế nào !

 

 images

  images


       1. Soạn hồ sơ ứng viên

Tuyển dụng : Nộp hồ sơ qua trang web của Askorean.com


       2. Chọn hồ sơ

Kiểm tra hồ sơ đã được nộp Online (Sơ yếu lý lịch , giới thiệu bản thân),kiểm tra nội dung có đầy đủ và phù hợp với các điều kiện của vị trí ứng tuyển không?
Sau khi xem xét hồ sơ thì sẽ chọn những ứng viên phù hợp với Askorean.


      3. Phỏng vấn

Sau khi xem xét hồ sơ, ứng viên sẽ được phỏng vấn tại công ty Askorean.
Sau khi phỏng vấn, những ứng viên trúng tuyển sẽ được Askorean liên hệ để thông báo.

Đậu vòng  phỏng vấn cuối cùng

Ứng viên và công ty sẽ thỏa thuận về mức lương và được ký hợp đồng lao động.